ТАМШ-ын шалгалт явагдаж байна

       Төв аймгийн нутгийн захиргааны зарим байгууллагад гарсан 21 сул ажлын байрыг төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний мэргэшлийн шалгалтаар нөхөх үйл ажиллагаа явагдаж байна.

    Дэс түшмэлийн ангиллын албан тушаалд өрсөлдөхөөр бүртгүүлсэн 11 иргэн өнөөдрийн 08:00 цагт сорилын шалгалтад оролцсоноос 7 иргэн тэнцлээ.

   Одоогоор туслах түшмэлийн ангиллын албан тушаалд өрсөлдөхөөр бүртгүүлсэн иргэдийн 1 дүгээр ээлж сорилын шалгалтаа өгч байна.

Энэ мэдээнд өгөх таны реакци?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0