“Видео бичлэг”-ийн уралдаан зарлагдлаа

НЭГ: ЗОРИЛГО

Төв аймгийн Зуунмод хотын шууд харилцаат муж БНСУ-ын Инчон хотын Нам дүүргийн хамтын харилцааны хүрээнд хоёр хотын хоорондын хүүхэд залуусын дунд “Тогтвортой үргэлжлэн хөгжих дэлхийн төлөө UCC  бүтээлийн уралдааныг зарлаж байна.

ХОЁР: ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага, дунд, ахлах ангийн сурагчид

ГУРАВ: УРАЛДААНЫ ТӨРӨЛ

Төрөл: Тогтвортой үргэлжлэн хөгжих зорилтод тусгагдсан дараахь 17-н сэдвээс нэгийг сонгон практик мэдээллээр видео бичлэг хүссэнээр хийх. Үүнд:

 1. Ядуурлыг бууруулах
 2. Өлсгөлөнг зогсоох
 3. Эрүүл мэнд, Well-being
 4. Чанартай боловсрол
 5. Хүйсийн тэгш байдлыг хангах
 6. Цэвэр ус ба эрүүл ахуй
 7. Бүгдийн төлөөх цэвэр энерги
 8. Зохистой хөдөлмөр эрхлэлт ба эдийн засгийн өсөлт
 9. Аж үйлдвэрийн, инновацийн, олон нийтэд тулгуурласан дэд бүтэц
 10. Тэгш бус байдлыг багасгах
 11. Тогтвортой хот болон орон нутгийн иргэд
 12. Тогтвортой үйлдвэрлэл ба хэрэглээ
 13. Уур амьсгалын өөрчлөлт ба хариу арга хэмжээ
 14. Далай тэнгисийн эко систем хамгаалах
 15. Хуурай газрын эко систем хамгаалах
 16. Хууль эрх зүй, амар амгалангийн төлөө үр дүнтэй тогтолцоо
 17. Олон улсын хамтын ажиллагаа

ДӨРӨВ: БҮТЭЭЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 1. Тогтвортой үргэлжлэн хөгжих зорилтод тусгагдсан 17-н сэдвээс нэгийг сонгон практик мэдээллээр видео бичлэг хийсэн байх
 2. Бүтээлийн үргэлжлэх хугацаа 3 минутанд багтаасан байх
 3. Дуу дүрс бичлэгийн шаардлага хангасан байх
 4. CD болон DVD бичиж ирүүлэх

ТАВ: БҮТЭЭЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА

2017 оны 06 дугаар сарын 25ы өдрийн 1800 цагаас өмнө Зуунмод сумын ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэнд ирүүлсэн байх.

ЗУРГАА. ТЭМЦЭЭНИЙГ ДҮГНЭХ ЖУРАМ

Бүтээлийн чанар, хугацаа, статистик, нэмэлт мэдээлэл зэргийг ашигласан байдлыг харгалзан  мэргэжлийн бүрэлдэхүүн  “Уралдааны дүрэм”-ийн дагуу дүгнэж байр эзлүүлнэ.

ДОЛОО: ШАГНАЛ,  УРАМШУУЛАЛ

 “ТЭРГҮҮН” байранд шалгарсан бүтээлийг Зуунмод сумын шууд харилцаат мужуудын хамтын айлчлалын үеэр 2017 оны 07 дугаар сард видео бичлэгийг олон нийтэд сурталчилан, оролцогчийн шагналыг БНСУ-ын Инчон хотын Нам дүүрэгт олгоно.

 УРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС:

УТАС: 98897227

Энэ мэдээнд өгөх таны реакци?

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0